· Divisions Interiors
       Llana de Roca
       Llana Mineral Natural

       Poliestilè Extrudit XPS

· Climatització
· Làmines i Accessoris Acústics

Polígon Poliger Sud, sector II (A26 sortida 75) · 17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona) · Tel.: 972 687 174 · Fax: 972 287 068 · info@llongarriu.com